Porozmawiajmy o bocznicach kolejowych w październiku – 27 października 2016 r.

OSTATNIE MIEJSCA

TERMIN ZAPISÓW: 20.10.2016 r.

 

„Przyszłość bocznic kolejowych” to seminarium, które przybliży oraz ugruntuje wiedzę dotycząca otoczenia prawnego regulującego funkcjonowanie bocznic kolejowych. Będzie dotyczyło m.in. zasad zgodnej z prawem eksploatacji bocznic kolejowych, możliwości funkcjonowania użytkowników bocznic jako operatorów infrastruktury usługowej oraz zasad udostępniania bocznic. Podczas seminarium zostaną poruszone zagadnienia dotyczące kontroli Prezesa UTK na bocznicy kolejowej, w tym jakie środki ochrony przysługują użytkownikowi bocznicy oraz zasady ich stosowania.

Seminarium jest adresowane do obecnych i przyszłych użytkowników bocznic kolejowych, operatorów obiektów infrastruktury usługowej i zarządców infrastruktury kolejowej.

Program:

Godz. 9.45 Rejestracja

Godz. 10.00 Rozpoczęcie
– zmiany w ustawie o transporcie kolejowym
– użytkownik bocznicy kolejowej a zarządca infrastruktury
– funkcjonowanie obiektów infrastruktury usługowej

Godz. 11.00 – 11.15
[przerwa]

Godz. 11.15 – 12.00
– udostępnianie bocznic kolejowych
– infrastruktura prywatna – czy warto przekształcić bocznicę?

Godz. 12:00- 12:15
[przerwa]

Godz. 12:15 – 13:15
– zasady dopuszczeń do eksploatacji na bocznicy kolejowej
– zasady zatrudniania pracowników

Godz. 13:15 – 14:15
[lunch]

Godz. 14:15 – 15:45
– postępowanie w razie wypadku na bocznicy kolejowej
– kontrola Prezesa UTK
– postępowanie przed Prezesem UTK
– zaskarżanie decyzji/postanowień Prezesa UTK

[koniec]

Maksymalna liczba uczestników: 14 osób

Prelegent: radca prawny Jakub Tomczak

Cena: 680 PLN brutto (cena obejmuje lunch, poczęstunek i materiały)

Miejsce: Warszawa, ul. Bagatela 10/6

Zrzut ekranu 2016-09-20 o 21.54.10


Regulamin uczestnictwa w seminariach organizowanych przez Jakuba Tomczaka prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego w Warszawie, ul. Jugosłowiańska 15/104, 03-984 Warszawa

uczestnik – każda osoba fizyczna zgłoszona do udziału w seminarium
organizator – Jakub Tomczak prowadzący kancelarię radcy prawnego Jakub Tomczak, pod adresem: ul. Jugosłowiańska 15/104, 03-984 Warszawa, NIP: 554-249-66-49
seminarium – wydarzenie, na które za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.szkolenia.prawokolei.pl zapisują się uczestnicy

regulamin – niniejszy regulamin

1. Podana cena dotyczy jednego uczestnika seminarium.
2. Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty wskazanej na stronie internetowej www.szkolenia.prawokolei.pl za każdą osobę, którą zgłosił do udziału w seminarium.
3. Cena obejmuje materiały (takie jak prezentacja), lunch oraz poczęstunek.
4. Po złożeniu zgłoszenia zostanie przesłana na podany adres e-mail faktura pro-forma.
5. Zgłaszający uiści opłatę za seminarium w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury pro forma, na rachunek bankowy podany na tej fakturze.
6. Niedokonanie wpłaty nie oznacza, że uczestnik zrezygnował z udziału seminarium.
7. Uczestnik może zrezygnować z udziału w seminarium w terminie 5 dni roboczych przed dniem, w którym seminarium ma się odbyć. Po upływie tego terminu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 10% ceny.
8. W razie nieodbycia się seminarium z winy organizatora, zgłoszony uczestnik otrzyma zwrot zapłaconej ceny w terminie 7 dni.
9. Organizator seminarium nie ponosi odpowiedzialności za czynniki, które są od niego niezależne i wpłynęły na możliwość przeprowadzenia seminarium w umówionym miejscu i czasie.
10. Rezygnacja z udziału w seminarium powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres organizatora seminarium.
11. W razie nie odbycia seminarium z winy organizatora, uczestnik otrzyma zwrot zapłaconej ceny w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o odwołaniu seminarium.