Regulamin uczestnictwa w seminariach organizowanych przez Jakuba Tomczaka prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego w Warszawie, ul. Jugosłowiańska 15/104, 03-984 Warszawa

uczestnik – każda osoba fizyczna zgłoszona do udziału w seminarium
organizator – Jakub Tomczak prowadzący kancelarię radcy prawnego Jakub Tomczak, pod adresem: ul. Jugosłowiańska 15/104, 03-984 Warszawa, NIP: 554-249-66-49
seminarium – wydarzenie, na które za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.szkolenia.prawokolei.pl zapisują się uczestnicy

regulamin – niniejszy regulamin

1. Podana cena dotyczy jednego uczestnika seminarium.
2. Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty wskazanej na stronie internetowej www.szkolenia.prawokolei.pl za każdą osobę, którą zgłosił do udziału w seminarium.
3. Cena obejmuje materiały (takie jak. prezentacja) oraz poczęstunek.
4. Po złożeniu zgłoszenia zostanie przesłana na podany adres e-mail faktura pro-forma.
5. Zgłaszający uiści opłatę za seminarium w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury pro forma, na rachunek bankowy podany na tej fakturze.
6. Niedokonanie wpłaty nie oznacza, że uczestnik zrezygnował z udziału seminarium.
7. Uczestnik może zrezygnować z udziału w seminarium w terminie 5 dni roboczych przed dniem, w którym seminarium ma się odbyć. Po upływie tego terminu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 10% ceny.
8. W razie nieodbycia się seminarium z winy organizatora, zgłoszony uczestnik otrzyma zwrot zapłaconej ceny w terminie 7 dni.
9. Organizator seminarium nie ponosi odpowiedzialności za czynniki, które są od niego niezależne i wpłynęły na możliwość przeprowadzenia seminarium w umówionym miejscu i czasie.
10. Rezygnacja z udziału w seminarium powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres organizatora seminarium.
11. W razie nie odbycia seminarium z winy organizatora, uczestnik otrzyma zwrot zapłaconej ceny w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o odwołaniu seminarium.