II Edycja Seminarium: Funkcjonowanie bocznic kolejowych

9 sierpnia 2017 r.

Zmiany w ustawie o transporcie kolejowym, które weszły pod koniec 2016 r. nadal wywołują wiele wątpliwości. Wiele podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym ma uzasadnione wątpliwości co do obowiązków wynikających z ustawy o transporcie kolejowym.

Seminarium Funkcjonowanie bocznic kolejowych jest adresowane do obecnych jak i przyszłych użytkowników bocznic kolejowych – zarządców infrastruktury kolejowej.

Podczas seminarium zostaną omówione zagadnienia związane rozpoczęciem działalności zarządcy infrastruktury – użytkownika bocznicy kolejowej oraz operatora obiektu infrastruktury usługowej. Poruszone zostaną także kwestie związane z infrastrukturą kolejową udostępnianą i prywatną, w szczególności z zasadami udostępniania infrastruktury kolejowej.

Zapis na szkolenie

Proszę o przesłanie wiadomości na adres e-mail: info @ jakubtomczak.pl i podanie w niej:

 • Imienia
 • Nazwiska
 • Firmy
 • NIP
 • Adresu
 • Telefonu kontaktowego

Program seminarium

Godz. 9.45 Rejestracja

Godz. 10.00 Rozpoczęcie
– zmiany w ustawie o transporcie kolejowym
– użytkownik bocznicy kolejowej a zarządca infrastruktury
– funkcjonowanie obiektów infrastruktury usługowej

Godz. 11.00 – 11.15
[przerwa]

Godz. 11.15 – 12.00
– udostępnianie bocznic kolejowych
– koszty dostępu do infrastruktury kolejowej
– tworzenie cennika
– tworzenie regulaminu sieci
– infrastruktura prywatna – czy warto przekształcić bocznicę?

Godz. 12:00 – 13.00 
przerwa lunchowa

Godz. 13:00 – 14.00
Sesja pytań i konsultacji

Data: 9 sierpnia 2017 r.

Maksymalna liczba uczestników: 12 osób

Prelegent: radca prawny Jakub Tomczak

Cena:  

do 25 lipca 700 PLN netto

od 26 lipca: 850 PLN netto

(cena obejmuje lunch, poczęstunek i materiały)

Miejsce: Warszawa, ul. Bagatela 10/6

Regulamin uczestnictwa w seminariach organizowanych przez Jakuba Tomczaka prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego w Warszawie, ul. Jugosłowiańska 15/104, 03-984 Warszawa

uczestnik – każda osoba fizyczna zgłoszona do udziału w seminarium
organizator – Jakub Tomczak prowadzący kancelarię radcy prawnego Jakub Tomczak, pod adresem: ul. Jugosłowiańska 15/104, 03-984 Warszawa, NIP: 554-249-66-49
seminarium – wydarzenie, na które za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.szkolenia.prawokolei.pl zapisują się uczestnicy

regulamin – niniejszy regulamin

1. Podana cena dotyczy jednego uczestnika seminarium.
2. Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty wskazanej na stronie internetowej www.szkolenia.prawokolei.pl za każdą osobę, którą zgłosił do udziału w seminarium.
3. Cena obejmuje materiały (takie jak prezentacja), lunch oraz poczęstunek.
4. Po złożeniu zgłoszenia zostanie przesłana na podany adres e-mail faktura pro-forma.
5. Zgłaszający uiści opłatę za seminarium w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury pro forma, na rachunek bankowy podany na tej fakturze.
6. Niedokonanie wpłaty nie oznacza, że uczestnik zrezygnował z udziału seminarium.
7. Uczestnik może zrezygnować z udziału w seminarium w terminie 5 dni roboczych przed dniem, w którym seminarium ma się odbyć. Po upływie tego terminu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 10% ceny.
8. W razie nieodbycia się seminarium z winy organizatora, zgłoszony uczestnik otrzyma zwrot zapłaconej ceny w terminie 7 dni.
9. Organizator seminarium nie ponosi odpowiedzialności za czynniki, które są od niego niezależne i wpłynęły na możliwość przeprowadzenia seminarium w umówionym miejscu i czasie.
10. Rezygnacja z udziału w seminarium powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres organizatora seminarium.
11. W razie nie odbycia seminarium z winy organizatora, uczestnik otrzyma zwrot zapłaconej ceny w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o odwołaniu seminarium.

Zapis na szkolenie

Proszę o przesłanie wiadomości na adres e-mail: info @ jakubtomczak.pl i podanie w niej:

 • Imienia
 • Nazwiska
 • Firmy
 • NIP
 • Adresu
 • Telefonu kontaktowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *